loga

Aktuální informace

Projekt "Využití geologického dědictví a vývoj inovativního turismu v geoparcích regionu Danube" (Valorisation of geo-heritage for sustainable and innovative tourism development of Danube Geoparks)

1. ledna 2017 oficiálně odstartoval nový mezinárodní projekt s názvem Využití geologického dědictví a vývoj inovativního turismu v geoparcích regionu Danube. 8 spolupracujících geoparků svým geologickým bohatstvím reprezentuje unikátní oblasti v tomto regionu. Vývoj udržitelného turismu však zaostává za kvalitou standardů poskytovaných ve špičkových geoparcích Evropy. Tento projekt čelí výzvě, kterou pociťují všichni partneři: udržitelné využití výjimečného bohatství přírodních zdrojů geoparků pomocí udržitelného turismu, který se vyhýbá negativním dopadům na životní prostředí. Projekt směřuje k posílení spolupráce mezi regiony geoparků a tvorbě nových, inovativních turistických produktů zvýší viditelnost a zkvalitní turistickou návštěvnost geoparků. Obecná strategie udržitelného managementu turistických tlaků vytvoří základ pro tvorbu moderních geo-produktů. Sdílení zkušeností, testování pilotních produktů a nové interpretační přístupy pomohou zvíšit zapojení místních obyvatel, kapacity řízení geoparků a sníží kvalitativní rozdíl mezi geoparky regionu Dunaj a ostatními geoparky Evropy.

- - -

Projekt je spolufinancován Fondy Evropské Unie (ERDF, IPA)

Podrobnější informace k tomuto projektu naleznete na následujících odkazech:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-geotour

https://www.facebook.com/danubegeotour/?ref=bookmarks

 


12/12 2017
Tichá stezka Klokočskými skalami
[ Geopark ]
POMOZTE VYTVOŘIT TICHOU STEZKU KLOKOČSKÝMI SKALAMI Projekt Tichý hrad Rotštejn zpřístupnil zříceninu jednoho z nejstarších hradů Českého ráj...


16/11 2017
Za pískovci Hruboskalska
[ Geopark ]
...


19/10 2017
Archeologické novinky
[ Jan Prostředník ]
...


05/10 2017
Konference Památková péče v občanské společ
[ Geopark ]
...


05/10 2017
Podzimní vycházka s geologem
[ Geopark ]
...


13/09 2017
Konference Památková péče v občanské společ
[ Geopark ]
...


11/09 2017
Nové partnerství
[ Geopark ]
Nové mezinárodní partnerství Dnes, v průběhu studijní návštěvy čínských kolegů z Globálního Geoparku UNESCO Zhangjiajie, byla uzavřena smlo...


10/07 2017
Sborník 4. konference Národních geoparků ČR
[ Geopark ]
Sborník 4. Konference Národních geoparků ČR ...


30/05 2017
Danube GeoTour
[ Geopark ]
...


18/05 2017
Putování za rotštejnským pokladem
[ Geopark ]
...

1
2
Další

- - -      - - -      - - -       Locations of visitors to this page

- - -

© Geopark Český ráj 2008-2011                                                                                                                                                                                                             česky | english