loga

Projekty

ROP NUTS II. Geopark Český ráj - centrum rozvoje geoturismu (CZ 1.13/3.2.00/02.00200)

Ve dnech 22.6. – 26.6.2008 proběhla v geoparku TERRA VITA 3. Mezinárodní konference UNESCO Geoparks. V jejím průběhu, v rámci přednášek a prvního světového veletrhu geoparků, byl prezentován Geopark Český ráj vlastní expozicí, která představila činnost geoparku a připravovaný projekt v rámci operačního programu ROP NUTS II. Zájem vzbudilo rýžování českých granátů a propagační materiály. V rámci doprovodného programu byly poskytovány informace pro turisty, včetně ukázek regionálních kuchyní. Na příkladu připravovaného projektu ROP NUTS II. Geopark Český ráj - centrum rozvoje geoturismu  (CZ 1.13/3.2.00/02.00200), byl formou přednášky demonstrován význam popularizace geologických znalostí pro nejširší veřejnost. Další přednáška poukázala na možnosti, které pro rozvoj geoturismu poskytují tradiční řemesla a kultura. V přednášce byl na příkladu projektu ROP NUTS II. Geopark Český ráj - centrum rozvoje geoturismu  ( CZ 1.13/3.2.00/02.00200) ukázán význam regionálních operačních projektů pro rozvoj geoparků a geoturismu.  Poslední přednáška prezentovala výsledky několikaletého multioborového výzkumu změny klimatu v Geoparku Český ráj za posledních 10 000 let. V rámci konference probíhal i „kemp mladých“, kterého se účastnili i studenti z České republiky, kteří představili Geopark Český ráj formou powerpointové prezentace.  

Informační technologie pro rozvoj geoturismu v evropském Geoparku UNESCO Český ráj ( 99/5/330/09)

Geotagging na území Geoparku Český ráj spadá do kategorie publikačního tagování a spočívá ve vytváření webových (URL) tagů popisujících konkrétní jevy v geoparku a v jejich následném rozmístění po celé oblasti, přímo do konkrétních popsaných lokací pod širým nebem. Projekt sestává z mapování krajiny, navrhování a sestavování vhodných tras a postupné anotace lokalit s unikátním dědictvím krajiny v geoparku prostřednictvím tagů, které popisují jevy s pomocí textových popisů a multimediálních obsahů, jako jsou fotografie, obrázky, zvuky a animace. Veškerý vytvořený obsah je nabízen volně na internetovém serveru.

Geotagy přináší návštěvníkům vzrušující možnost získávat specifické informace o navštěvovaných lokacích a využívat plně multimediální obsah popisující geologické, přírodní a jiné bohatství geoparku, a to velmi jednoduše pomocí svých mobilních zařízení přímo na místě.

Projekt vytvoření sítě stezek geotagů v Geoparku Český ráj probíhá ve dvou etapách a mapuje na území 700 km2 zhruba 230 lokalit. Tématické rozpětí pokrývá jevy geologické, geomorfologické, přírodní rezervace i historicky významné stavby a kulturní památky. Informace v tagu mohou obsahovat další odkazy na externí zdroje informací, např. aktuální kulturní programy v turisticky atraktivních lokalitách.

Projekt „Informační technologie pro rozvoj geoturismu v evropském Geoparku UNESCO Český ráj – č. grantu 99/5/330/09“ je vytvářen s finanční pomocí Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.


 


- - -      - - -      - - -       Locations of visitors to this page

- - -

© Geopark Český ráj 2008-2011                                                                                                                                                                                                             česky | english