loga

VÝSTAVY

Zkamenělá dřeva poslové dávné minulosti

Zkamenělá dřeva vznikla, když byla pohřbena pod vrstvy, které zamezily přístupu kyslíku a dodaly ionty pro proces petrifikace. Roztoky, zbarvené minerálními pigmenty, prostupovaly cévy a letokruhy, které časem změnily v opál, chalcedon nebo další odrůdy křemene. Jejich tmavá, někdy až černá barva je způsobena jemně rozptýleným uhlíkem, červená oxidy železa v karneolu, modravá chalcedonem. V Čechách existuje řada lokalit, kde se tito poslové dávné minulosti nacházejí. Český ráj patří k významným oblastem výskytů zkamenělých rostlin, které se zachovaly z období mladších prvohor, druhohor i třetihor. Naleziště jsou známá ze severních a severovýchodních Čech, z okolí Plzně, Rakovníka, v Doupovských horách i jinde. Mezi význačné oblasti výskytu patří i evropský Geopark UNESCO Český ráj v okolí Nové Paky. Díla přírody, tak jak je zachycují snímky MUDr. Bořka Zasadila a Jiřího Boudy, nepřekoná v tvorbě barevných abstraktních obrazů žádný malíř. Výstava v Turnově trvá až do 28. srpna 2010 a bude pokračovat do Nové Paky.

 - - -         - - -         - - -


Planeta Země mocná a zranitelná

V březnu a dubnu 2010 byla ve výstavní síni na náměstí v Železné Brodě zpřístupněna expozice „Planeta Země mocná a zranitelná“. Organizačně výstavu a přednášky zajišťoval odbor školství a kultury železnobrodské radnice. Témata zabývající se hlubinami Země, oceány, vznikem života na Zemi, podzemními vodami, půdami, surovinovými zdroji, přírodními riziky a vlivem horninového prostředí na zdraví, byla doplněna výstavou dinosaurů od pana Lampy z Bozkova. Přehled druhohorních vládců planety Země byl zasazen do krajiny v geoparku i vedle současných staveb. Každý tak mohl porovnat velikost těchto živočichů s budovami, autobusem nebo stromy. Část expozice byla věnována moři, jako kolébce života a zdroji surovin.  Zvláštní pozornost byla věnována mořím, která v minulosti zaplavovala území geoparku.

Sopečná činnost je jedním z projevů vnitřní energie Země i v současnosti. Vulkanologická témata jsou středem zájmu nejen díky aktivitě islandské sopky Eyjafjallajökull, ale také proto, že sopečná činnost v geologické minulosti se třikrát na území geoparku probudila.

Akce se setkala se zájmem škol a žáků od čtvrtých do devátých tříd. Výstava byla doplněna živým komentářem a přednáškami o skalních městech, sopečné činnosti na území geoparku. V průběhu promítání se žáci seznamovali s historií geoparku Český ráj a s činností evropských geoparků UNESCO. 

   - - -  - - -  - - -

Vřídlovec - magický kámen

Výstava věnující se fenoménu vřídlovce představila také některé rukodělné výrobky, při kterých byl vřídlovec použit.

Acháty a jaspisy světa

Pokračování volného cyklu výstav, kterými nás mineralog MČR postupně nechává nahlédnout do barevného a tvarového bohatství světa minerálů.Výstava připravena ve spolupráci s domácími i zahraničními sběrateli.

Geopark nejsou jenom kameny

Význam faktu, že byl Český ráj a část přiléhajícího Semilska, Lomnicka a Novopacka prohlášen Geoparkem UNESCO ještě média ani veřejnost plně nedocenila. Možná proto, že veřejnost vnímá geopark pouze jako soubor zajímavých geologických a mineralogických lokalit, nikoliv jako krajinu, v níž po tisíciletí žije, přetváří a obohacuje svou činností člověk. Součástí připravovaných naučných tras jsou proto také archeologické lokality, památky slohové a lidové architektury, umění, památná místa a další krajinotvorné fenomény. Tato výstava připravená ve spolupráci všech odborných pracovníků MČR chce veřejnosti ukázat geopark právě v tomto komplexním pojetí.

Geopark Český ráj - šance pro region

Putovní výstava seznamující obyvatele Českého ráje s fenoménem a problematikou Geoparku Český ráj. Výstava (formou informačních panelů) probíhala ve větších městech regionu a na některých významnějších turistických destinacích regionu. Celkem bylo v roce 2007 uspořádáno 16 těchto výstav (Jičín, Železnice, Lomnice nad Popelkou, Pecka, Stará Paka, Lázně Bělohrad, Sedmihorky, Kozákov)

Český granát a jeho svět

Prodejní výstava o fenoménu a tradici českého granátu.

Krajiny kamene

Mineralogická výstava - zkamenělá dřeva Českého masivu.


- - -      - - -      - - -       Locations of visitors to this page

- - -

© Geopark Český ráj 2008-2011                                                                                                                                                                                                             česky | english