loga

Vulkanity

Lom HvezdaHvězda

Opuštěný lom Hvězda, nacházející se na Staropacké hoře asi 2 km od Staré Paky, s délkou stěny asi 170 m a výškou až 25 m, je známým nalezištěm drahých kamenů, jako jsou křišťál,ametyst, záhněda,chalcedon acháty. Na lokalitě jsou odkryty uloženiny sopečné erupce maarového vulkánu. V lomu se střídají mandlovcové a masivní melafyry s nepravidelnými čočkovitými polohami červenohnědých tufových aglomerátů a tufitů. Mandle jsou někdy hojné, jinde řídké, velikost se pohybuje od dutin milimetrových rozměrů po 15 cm v průměru. Běžně se zde nalézá mechový achát a kalcit.

KozakovKozákov

Nejvyšší vrchol Českého ráje Kozákov (744 m) je součástí Ještědsko-kozákovského hřbetu. Na vrcholu  je turistická chatu s restaurací. Vznikl vyzdvižením podél lužické poruchy zhruba před 5 miliony lety a je tvořen prvohorními fylity, usazenými horninami karbonu a permu, křídovými pískovci a třetihorními čediči. Sopečnou činnost v mladších prvohorách dokládá výlevné těleso tzv. mandlovcového melafyru ve Votrubcově lomu. V dutinách melafyru vykrystalizovaly různé odrůdy křemene, acháty, jaspisy, chalcedony, zeolity atd. Kozákovské kameny využívali již pravěcí lovci. V roce 1994 byla veřejnosti zpřístupněna nová 40 m vysoká rozhledna.

Kozakov vylevyLávové výlevy na severní straně Kozákova

Nejmladší sopečná činnost na Kozákově proběhla v závěru třetihor. Čedičové výlevy pokrývají část severního svahu. Sopečný popel představuje jen okolo 5 % vyvržených hornin a vznikal na začátku a uprostřed sopečné aktivity. Ve vrcholové části Kozákova lze také najít sopečné bomby a v masivních čedičích se nacházejí tzv. olivínové pecky. Sloupcovitá odlučnost je vyvinuta na mnoha místech. Lávový výlev na severní straně Kozákova tvoří místy až vějíře.Některé sloupce jsou seřazené jako píšťaly varhan.

Mužský (463 m)

Muzsky

Čedičový vrch vyčnívá uprostřed pískovcové plošiny ležící v jihozápadní části Českého ráje asi 2,5 km severovýchodně od Mnichova Hradiště. Vrchol plošiny je zbytkem pří­vodní dráhy čedičové sopečné vyvřeliny. Gravitační rozpad podpořený historickou těžbou byl příčinou vzniku malé jeskyně v čediči. Z nezalesněného vrcholu Mužský je nádherný výhled do kraje na všechny světové strany. Na vrcholu je pomník padlým z r. 1866. Vesnice Mužský pod čedičovým vrcholem byla vyhlášena pro svůj originální charakter vesnickou památkovou rezervací. Plošina je roklemi rozdělena na pět částí: Hrada, Mužský, Příhrazské skály, skály u Drhlen a skály u Valečova. Byla osídlena již v mladší době kamenné. 

Straznik

Strážník

Vrch Strážník leží asi 6 km západně od města Jilemnice a 2 km jihovýchodně od obce Háje nad Jizerou je světoznámou lokalitou, kde byl nalezen hvězdový křemen. Hvězdovec je vázaný na hydrotermální žílu, která prostupuje dolerit v jihovýchodní části vrcholové plošiny, zvané „V Boroví“. Erozními, mrazovými a svahovými procesy vzniklo jedinečné skalní město vyvinuté v tělese vyvřeliny.

Zebín

Zebín

Vrch je jednou z dominant okolí Jičína. V době před 17 miliony lety byla v těchto místech bažinatá krajina s mělkými jezery. Do ní proniklo magma, které se při styku s vodou rozdrobilo na malé úlomky. Síla erupce se však přitom příliš nezvýšila. Proto byl vytvořen tufový kužel, do kterého v závěru aktivity pronikla bazaltová žíla. Opuštěný lom na úbočí kopce odhaluje stavbu zbytku struskového sopečného kužele. Na vrcholu Zebína, z kterého lze vidět poměrně široké okolí,  stojí kaple sv. Marie Magdaleny ze 17. století.

Zlámaniny u Nové Paky

Zlamaniny

Ve stěně opuštěného lomu vystupují horniny kumburského souvrství staré zhruba 300 milionů let. V arkózách je zřetelně patrné horizontální i šikmé zvrstvení a říční koryta. V severní stěně lomu jsou patrné tři zkřemenělé kmeny typu Dadoxylon,z nichž největší dosahuje v průměru okolo 75 cm. Ve východní stěně lomu proráží usazené prvohorní horniny čedičová žíla mocná okol jednoho metru. U dna lomu leží malé čedičové těleso strukturou, zřejmě přívodní komín žíly.

 


- - -      - - -      - - -       Locations of visitors to this page

- - -

© Geopark Český ráj 2008-2011                                                                                                                                                                                                             česky | english