loga

Kras

Bartošova pec - Ondříkovický krasový systém

Bartošova pecJeskyně Bartošova pec leží na dně až 40 m hlubokého údolí Vazoveckého potoka ve vápnitých pískovcích české křídové pánve. Jeskyní protéká v délce 225 m vodní tok, který je napájen srážkovými vodami. Ondříkovické propadání, ponor u Roudného a pramen Bezednice jsou vzájemně propojeny v  krasovém systému, který tvoří velký labyrint vzájemně propojených prostor jako jsou závrty, vyvěračky a ponory, kterými proudí voda vytékající Vazoveckým potokem. Jeskyně Bartošova pec a Ondříkovické propadání byly vyhlášeny v r.1996 chráněnou přírodní památkou

Bozkovské  dolomitové jeskyně

Bozkovské dolomitové jeskyněJeskyně vznikly erozí z prosakujících vod v nepravidelném tělese vápnitého dolomitu o rozměrech 400×300 m a mocnosti více než 100 m, dosahují hloubky 43 m a délky 1100 m a jsou zpřístupněny v délce 350 m. Nejhlubší trvale zatopené prostory tvoří nejrozsáhlejší podzemní jezero v Čechách. Modelace chodeb je určována tektonickými poruchami protínajícími dolomitové těleso.

Otevřeno: leden – březen, listopad – prosinec:

út – pá 8:00 – 15:00,

duben – červen, září – říjen: út – ne 8:00 – 16:00,

červenec – srpen: út – ne 9:00 – 17:00.


- - -      - - -      - - -       Locations of visitors to this page

- - -

© Geopark Český ráj 2008-2011                                                                                                                                                                                                             česky | english