loga

Exkurze

Cesta do hlubin Země (28. 4. 2011)

Z nejvyššího vrcholu geoparku  Kozákov (744 m) se na sever táhne  7 km dlouhý lávový proud, který zasahuje od Semil přes Proseč a Pelechov  Železnému Brodu. Láva se vylila v nejmladších třetihorách  před 4 miliony lety  na štěrkopískem vystlané koryto Jizery. V podobě uzavřenin se v nich vyskytuje olivínovec, kterému geologové říkají peridotit. Zelené pecky obklopené černou čedičovou hmotou, jsou tvořeny hlavně olivínem. Málokterý z čedičů ve světě obsahuje tzv. olivínové pecky v tak hojném množství jako v čedičovém proudu pod Kozákovem. Olivínové pecky vyneslo z  hloubek 70 až 150 kilometrů na povrch čedičové magma. Do takových hloubek se člověk zatím nedostal ani s pomocí nejmodernější techniky. Olivínové pecky tak přinášejí svědectví o složení svrchní části zemského pláště. O tom se 28. dubna 2011 přesvědčili ne exkurzi  v geoparku děti,které našli v opuštěném lomu řadu úlomků olivínů.

- - - - - - - - -

Krystaly v přírodě a technice (7. 4. 2011)

V Českém ráji se nachází řada zajímavých kamenů. K jedněm z nejpozoruhodnějších patří acháty. Po zimě se na rozoraných polích najdou odolné pecky. Jejich povrch je drsný a vcelku vypadají nevzhledně. Opravdová krása se projeví po rozříznutí a vybroušení kamene. V rámci programu mají děti možnost si broušení achátů vyzkoušet. Pod vedením instruktorů byly rozříznuté acháty nejprve vybroušeny hrubším brusivem a následně vyleštěny. Každý achát má uvnitř neopakovatelnou kresbu s typickým proužkováním a páskováním. Námaha vynaložená na zpracování achátu tak byla odměněna.

- - -  - - -  - - -

Pozoruhodnosti pískovcových skalních měst (29. 10. 2010)

Na konci října proběhl v geoparku třídenní poznávací pobyt dětí z Prahy. V rámci pestrého programu proběhl mimo jiné výlet do Hruboskalského města. Od Sedmihorek se děti na naučné stezce seznámily pomocí interaktivních naučných panelů s živou přírodou. Výklad byl zaměřen na pískovce, jejich vznik a proměny v průběhu času i na působení člověka v pískovcové krajině. Po absolvování stezky výlet pokračoval k hradu Valdštejn a do Turnova.

- - -  - - -  - - -

EXKURZE STUDENTŮ ZE SLOVENSKA (řijen 2010)

6. a 7. října 2010 přijeli navštívit Geopark Český ráj studenti TU Košice odbor geoturismu. První skupina přijela okolo 2. hodiny odpolední a nejprve si vyslechli přednášku o geoparku a poté se vydali do terénu, konkrétně na hrad Valdštejn, kde se jim plně věnoval zdejší kastelán pan Koucký. Dokonce si mohli "osahat" historické zbraně a zahrát na varhany, z čehož byli velice nadšení. Druhá skupina přijela ve čtvrtek dopoledne a rovněž si nejprve v našem informačním středisku v Dolánkách u Turnova vyslechla přednášku o geoparku. Následně vyrazili do terénu - na Dlaskův statek a pak na Riegrovu stezku. Oběma skupinám se zde velice líbilo, z čehož máme obrovskou radost.

- - -- - - - - - - - -

EXKURZE STUDENTŮ KRAJINNÉ ACRHITEKTURY A PLÁNOVÁNÍ Z HOLANDSKÉ UNIVERZITY (8. 6. 2010)

8. července 2010 přijeli navštívit geopark Český ráj studenti krajinné architektury a plánování z Holandské univerzity z Wageningenu. Během dne navštívili s naším geoprůvodcem Dlaskův statek, Riegrovu stezku a Hrubou skálu.


- - -      - - -      - - -       Locations of visitors to this page

- - -

© Geopark Český ráj 2008-2011                                                                                                                                                                                                             česky | english