loga

Odborné články

Mencl, V. (2014): Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské pánve

2014-Mencl.pdf

Brister, A., R., Petronis, M., Lindline, J., Van Wyk der Vries, B., Rapprich, V. (2014): Paleomagnetic, Anisotropy of magnetic susceptibility, and structural data bearing on magma emplacement and the growth of a miocene, cinder cone

Petronis, M., Rapprich, V., Valenta, J., Brister, A., Lindline, J., Van Wyk der Vries, B. (2014): Emplacement of Zebin Hill, Jicin volcanic field, Bohemian Paradise, Czech Republic

2014-Spring_Meeting_Program.pdf

Stárková, M., Rapprich, V. (2012): Nové lokality mafických pyroklastik severního okraje permského levínského vulkanického pole (spodní rotliegend) podkrkonoššské pánve

2012-Stárková, Rapprich.pdf

Rapprich, V., Skácelová, Z., Valenta, J. (2010): Geofyzikální výzkum tvaru vulkanických těles v oblasti mezi Jičínem a Turnovem (Český ráj)

2010-Rapprich et al.pdf

Tasáryová, Z., Skácelová, Z. (2008): Interpretace svrchního omezení permokarbonu centrální části Českého ráje na základě 3D modelování

2008-Tasáryová, Skácelová.pdf

Stárková, M., Rapprich, V. (2008): Styly erupcí monogenetického vulkanismu v levínském vulkanickém poli v centrální části podkrkonošské pánve (spodní rotliegend, autun)

2008-Stárková, Rapprich.pdf

Cajz, V., Rapprich, V., Schnabl, P., Pécskay, Z. (2008): Návrh litostratigrafie neovulkanitů východočeské oblasti

2008-Cajz et al.pdf

Rapprich, V. (2007): Akreční lapilli v melafyrech Podkrkonošské pánve

2007-Rapprich.pdf 

Sakala, J., Mencl, V., Matysová, P. (2009): Nové poznatky o svrchně karbonských prokřemenělých stoncích stromovitých přesliček z Novopacka

2008-Sakala et al.pdf

Mencl, V., Holeček, J., Rößler, R., Sakala, J. (2013): First anatomical description of silicified calamitalean stems from the upper Carboniferous of the Bohemian Massif (Nová Paka and Rakovník areas, Czech Republic)

2013-Mencl et al.pdf

Opluštil, S., Šimůnek, Z., Zajíc, J., Mencl, V. (2013): Climatic and biotic changes around the Carboniferous/Permian boundary recorded in the continental basins of the Czech Republic

2013-Opluštil et al.pdf

Mencl, V., Bureš, J., Sakala, J. (2013): Summary of occurence and taxonomy of silicified Agathoxylon-type of wood in late Palaeozoic basins of the Czech Republic

2013-Mencl et al.pdf

Stárková, M. et al. (2011): Variable eruptive styles in an ancient monogenetic volcanic field: examples from the Permian Levín Volcanic Field (Krkonoše Piedmont Basin, Bohemian Massif)

2011-Stárková et al.pdf 

Fediuk, F. (2008): Spodnoautunské vulkanity Kozákova, severní Čechy

2010-Fediuk.pdf

Rapprich et al. (2007): Reconstruction of eroded monogenic Strombolian cones of Miocene age: A case study on character of volcanic activity of the Jičín Volcanic Field (NE Bohemia) and subsequent erosional rates estimation

2007-Rapprich_et al.pdf

Zajíc, J. (2007): Carboniferous Fauna of the Krkonoše Piedmont Basin

2007-Zajic.pdf

kolektiv autorů (2007): VENTS Turnov - Sedmihorky

2007-Kolektiv autorů.pdf

Ochrana přírody 1 (ročník 61, 2006)

2006-ochrana_prirody.pdf

 

 - - -      - - -      - - -       Locations of visitors to this page

- - -

© Geopark Český ráj 2008-2011                                                                                                                                                                                                             česky | english