loga

Praxe, diplomové a seminární práce studentům

Cílem evropských geoparků UNESCO, kam od roku 2005 patří i geopark Český ráj, je vývoj, výzkum a zdokonalování metod pro ochranu geologického dědictví. Jednotlivé jevy prezentuje v souvislostech, s využitím dalších hodnot krajiny, archeologických a kulturních památek. Lokality evropského geoparku musí být propojeny do sítě a mít prospěch z ochranářských a správních opatření, proto je nezbytná mezinárodní spolupráce. Síť evropských geoparků pomáhá při mezinárodní propagaci a slouží jako fórum pro výměnu zkušeností. Smyslem je zajistit rozvoj území geoparku využíváním geologického, přírodního, historického a archeologického dědictví území.

Geopark tím pádem nabízí ke zpracování odborných, bakalářských, diplomových a doktorských prací široké spektrum tematických okruhů z mnoha vědních disciplín. Při práci Vám pomohou zkušení odborníci s mnoha letou praxí. Spolupracujeme s Českou geologickou službou, Agenturou ochrany přírody a krajiny s muzeem Českého ráje v Turnově a mnoha dalšími státními i místními organizacemi.

Pokud máte zájem o nějaké z nabízených témat, nebo máte vlastní, které chcete realizovat na území geoparku Český ráj kontaktujte nás, kontakt využijte i  v případě zájmu o praxi.

 

Nabídka témat:

V současné době nejsou žádná témata k dispozici...

Seznam zhotovených diplomových prací:

Magisterské práce:

Michal Filipin: Systém naučných stezekna Kozákově v Českém ráji, 2010, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Bakešová Lenka: Floristicko-vegetační studie území jižně od obce Dolní Sytová (Jilemnice),2008, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Šonská Zuzana: Zaniklé osady Turnovska do konce 19. století, 2008, Univerzita Hradec Králové, Fakulta filozofická

Bakalářské práce:

Husák Martin: Agroturismus a venkovský turismus, 2011, Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managmentu

Šonská Zuzana: Epigrafické památky Turnovska do poloviny 19. století, 2006, Univerzita Hradec Králové, Fakulta humanitních studií

 


- - -      - - -      - - -       Locations of visitors to this page

- - -

© Geopark Český ráj 2008-2011                                                                                                                                                                                                             česky | english