loga

Aktuální informace

Projekt "Využití geologického dědictví a vývoj inovativního turismu v geoparcích regionu Danube" (Valorisation of geo-heritage for sustainable and innovative tourism development of Danube Geoparks)

1. ledna 2017 oficiálně odstartoval nový mezinárodní projekt s názvem Využití geologického dědictví a vývoj inovativního turismu v geoparcích regionu Danube. 8 spolupracujících geoparků svým geologickým bohatstvím reprezentuje unikátní oblasti v tomto regionu. Vývoj udržitelného turismu však zaostává za kvalitou standardů poskytovaných ve špičkových geoparcích Evropy. Tento projekt čelí výzvě, kterou pociťují všichni partneři: udržitelné využití výjimečného bohatství přírodních zdrojů geoparků pomocí udržitelného turismu, který se vyhýbá negativním dopadům na životní prostředí. Projekt směřuje k posílení spolupráce mezi regiony geoparků a tvorbě nových, inovativních turistických produktů zvýší viditelnost a zkvalitní turistickou návštěvnost geoparků. Obecná strategie udržitelného managementu turistických tlaků vytvoří základ pro tvorbu moderních geo-produktů. Sdílení zkušeností, testování pilotních produktů a nové interpretační přístupy pomohou zvíšit zapojení místních obyvatel, kapacity řízení geoparků a sníží kvalitativní rozdíl mezi geoparky regionu Dunaj a ostatními geoparky Evropy.

- - -

Projekt je spolufinancován Fondy Evropské Unie (ERDF, IPA)

Podrobnější informace k tomuto projektu naleznete na následujících odkazech:

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-geotour

https://www.facebook.com/danubegeotour/?ref=bookmarks

 

Tichá stezka Klokočskými skalami
12.12.2017 [Geopark]

POMOZTE VYTVOŘIT TICHOU STEZKU KLOKOČSKÝMI SKALAMI

Projekt Tichý hrad Rotštejn zpřístupnil zříceninu jednoho z nejstarších hradů Českého ráje pomocí QR kódů s nahranými videi v českém znakovém jazyce. U neslyšících má velký úspěch. V období od 5. června do 30. září navštívilo hrad 308 neslyšících návštěvníků. Hrad Rotštejn je první památka provozovaná dobrovolnickým spolkem na území Česka a Slovenska, která je neslyšícím zpřístupněna touto cestou!

Na základě tohoto úspěchu přichází další společný projekt spolku Ochrana Klokočských skal a Tichého světa, o. p. s., za podpory geoparku Český ráj a mezinárodního vzdělávacího projektu Hugo na cestách ®. Tentokrát se jedná o projekt Tichá stezka Klokočskými skalami.

Cílem této akce je navázat na zpřístupnění hradu Rotštejn a umožnit tak neslyšícím strávit v kraji pod Kozákovem aktivně a plnohodnotně celý den formou naučného výletu. Podpořte naši snahu upravit pět velkých panelů naučné stezky v Klokočských skalách pro neslyší formou videí ve znakovém jazyce, která budou moci zhlédnout po načtení QR kódů doplněných na těchto informačních tabulích. V červnu 2018 proběhne zveřejnění QR kódů na informačních tabulích a představení naznakovaných textů pro neslyšící na webových stránkách www.hradrotstejn.info.

Veřejná sbírka byla zahájena 6. prosince a ukončena bude 6. ledna 2018. Číslo účtu je 101 7777 101/0300, variabilní symbol projektu 20175405. Více se dočtete na webu:
http://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/liberecky/2016736/ticha-stezka-klokocskymi-skalami?amount=100&_fid=2okw.
Děkujeme!

Zpt


- - -      - - -      - - -       Locations of visitors to this page

- - -

© Geopark Český ráj 2008-2011                                                                                                                                                                                                             česky | english