loga

Pro školy a vzdělávání

Geopark je velkolepá učebna v přírodě. Má co nabídnout studentům jakéhokoliv věku již od předškoláků, školákům, vysokoškolákům i studentům universit třetího věku. Máme v úmyslu rozvíjet tyto stránky, které vám pomohou získat co nejvíce z Českého ráje, postupem času, bez ohledu na úrove? vašich zájmů a odborných znalostí. Geopark organizuje činnosti a poskytuje rady v oblasti geologických věd. K tomu využívá postupy zaměřené na jednotlivé jevy, muzea, expozice, informační centra a naučné stezky a organizuje prohlídky a výlety pro školní třídy, semináře, vzdělávací materiály a panely atd. Geopark rovněž podporuje vědecký výzkum a spolupráci s vysokými školami a výzkumnými ústavy, podněcování dialogu mezi geologií a místním obyvatelstvem.

Geopark pro děti a studenty

Geopark Český ráj nabízí řadu možností pro každého. Důležitou součást jeho činnosti tvoří programy pro děti a studenty. Existují jak vzdělávací programy individuální či skupinové, tak i speciální programy pro děti, studenty základních a středních škol a studenty univerzit. Program pro Vaši školu formou filmu, přednášky nebo dílen je připraven pro různé věkové kategorie podle Vašich požadavků. Témata ilustrují jednotlivé geologické procesy na planetě Zemi a jsou vhodné jako náměty pro zpestření školní výuky přírodopisu, geografie, geologie, ekologie. Mezi vyhledávaná témata patří činnost evropských geoparků, činnost sopek, zkameněliny kolem nás, drahé kameny, historie regionu, lidová architektura a další. V oblasti environmentálního vzdělávání produkuje Geopark Český ráj několik programů, na kterých se podílí specialisté z různých oborů.

- - -

Exkurze po geoparku:

  1. Za sopkami Geoparku Český ráj
  2. Poznej nejstarší geologickou historii
  3. Do jeskyní v geoparku
  4. Pozoruhodnosti pískovcových skalních měst
  5. Činnost vody v krajině

Dílny:

  1. Krystaly v přírodě a technice
  2. Nerosty- základní stavební prvky planety Země
  3. Horniny kolem nás
  4. Zkameněliny kolem nás

Pro vysoké školy:

Geopark nabízí ke zpracování odborných, bakalářských, diplomových a doktorských  prací široké spektrum tematických okruhů - - - - - -  - - -

 


- - -      - - -      - - -       Locations of visitors to this page

- - -

© Geopark Český ráj 2008-2011                                                                                                                                                                                                             česky | english