loga

Co je  geopark 

 

Geopark je oblast, která zahrnuje lokality významné z pohledu geologických věd. Důležitá jsou i estetická hlediska a jejich neopakovatelnost a vzácnost, která umož?uje jejich využití např. pro vzdělávání. Geopark má jasně určené hranice a dostatečně vel­kou rozlohu proto, aby území mohlo být úspěšně využíváno pro cestovní ruch a aby znamenalo přínos pro hospodářský rozvoj oblasti. Vedle geologických jsou důležité i další zajímavosti, jako jsou kulturní a ekologické fenomény, archeologické a historické památky významné z celoevropského hlediska. Geopark spojuje propagaci geologického dědictví s regionálním rozvojem. Rozvoj území geoparku probíhá ve spolupráci s místními samosprávami, podniky i jednotlivci. Veřejnost se jejich prostřednictvím může seznámit nejen s geologickými procesy, ale může také poznat význam přírodních zdrojů a jejich využití v hospodářské a kulturní historii.

 

 

Danube GeoTour
30.05.2017 [Geopark]

- - -

 

www.interreg-danube.eu/danube-geotour

Zhodnocení geologického dědictví pro vývoj udržitelného a inovativního turismu v Geoparcích Danube regionu

Akronym: Danube GeoTour

Operační Program:

Interreg Danube Transnational Programme 2014-2020

Reference No.: DTP1-226-2.2

Programme Priority: PA2, Environment and culture responsible Danube region

Lead partner: Idrija Heritage Centre- Idrija Geopark (SLO),

Partneři:

-       Balaton-felvidéki National Park Directorate (H),

-       Styrian Eisenwurzen (A),

-       Public institution »Nature Park Papuk« (CRO),

-       ARGE Geopark Karavanks (A/SLO),

-       Institute of the Republic of Slovenia for Nature Conservation (SLO),

-       Bakony & Balaton Regional Tourism Nonprofit Ltd. (H),

-       Geopark Český ráj o. p. s. (CZ),

-       University of Bucharest (RO),

-       University of Presov (SL),

-       Public Enterprise National Park Djerdap (SRB).

Pro pomoc s udržením vysoké kvality implementovaných akcí se projektu účastní také následující přidružení strategičtí partneři:

-       Humanpolis ltd / Rokua Geopark (F),

-       Naturtejo – Tourism Company (P)

-       Global Geoparks Network (FR). 

 

Trvání projektu: 1. 1. 2017- 30. 6. 2019

Rozpočet v Euro:

Celkově: 1666362,50

ERDF Příspěvek: 1328063,36

IPA Příspěvek: 88344,75

ENI Příspěvek: 0

 

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU

je zlepšit kapacity managementu, vyvinout praktická řešení pro zapojení geodiverzity/geologického dědictví a uchopit pozitivní trendy vývoje udržitelného turismu v 8 geoparcích Regionu Dunaj.

 

Implementací integračního přístupu se bude projekt zabývat čtyřmi společnými výzvami:

 

  • Vyhnout či vypořádat se s negativními tlaky a environmentálními dopady nových forem turismu v geoparcích;
  • Uchopit potenciál hodnot a značky geoparků pro socio-ekonomický vývoj k inspiraci lokálního obyvatelstva a drobných podnikatelů k tvorbě nových, udržitelných a inovativních geo-produktů GeoTrasy Danube;
  • Prezentovat geodiverzitu komplexním, srozumitelným a atraktivním způsobem;
  • Užít efektivní spolupůsobení společného učení a marketing pro zvýšení povědomí o geoparcích v Regionu Danube.

 

Výsledkem projektu bude společná GeoTrasa Danube (Danube GeoTour), představená ve formě rozličných plánů výletů skládajících se z inovativních geo-produktů a geointerpretačních lokalit založených na unikátním přírodním, kulturním a geografickém dědictví regionu Dunaj.

PRACOVNÍ BALÍČKY:

 

• WP 1: Management projektu
• WP 2: Komunikační aktivity 
• WP 3: Geopark s(bez) limitů
• WP 4: GeoProdukty s charakterem
• WP 5: GeoInterpretace
• WP 6: GeoPartnerství & Marketing

 

SPECIFICKÉ CÍLE:

1) Společně čelit následující výzvě: vymezit rovnováhu mezi ochranou a vývojem geoturismu v geoparcích. To zahrnuje definování a analýzu obecných příležitostí a omezení udržitelného geo-turismu a vytvoření sady opatření pro zvládání zvyšujících se turistických tlaků, negativních odchylek a nových forem geoturismu v geoparcích, jako jsou například sběr fosilií, adrenalinové parky, atd.

2) Vyvinout, představit a zhodnotit společnou GeoTrasu Danube, složenou z inovativních geo-produktů a interpretací geo-lokalit osmi zůčastněných geoparků. V těsné spolupráci s partnery, návštěvníky a místními obyvateli projekt vytvoří, otestuje a implementuje sadu specializovaných a autentických geo-produktů (geoCulture a geoOutdoor) společně s moderními interpretačními metodami a technikami, doplněnými herním přístupem. Inovativní interpretace geologického dědictví přiláka společná Danube GeoTour nové návštěvníky a posílí jejich výměnu. Herní přístup povzbudí místní obyvatele a návštěvníky k zapojení se, vzdělání se a spoluvytváření produktů, umožní též marketing a zhodnocení GeoTrasy. To vše posílí viditelnost a identitu geoparků regionu Danube v národním a mezinárodním kontextu, spolupráce v geo-turismu přinese socio-ekonomické benefity místním komunitám.

3) Posílit nadnárodní partnerství a ustavit společný marketing vytvořením společné GeoTrasy za použití inovativních digitálních konceptů a nástrojů kreativní propagace.

Idrija Heritage Centre v průběhu projektu zbuduje malé Návštěvnické centrum geoparku v Idrii, zaměřené na geologické dědictví regionu světově proslulého těžbou rtuti, jako součást sítě Návštěvnických center GeoTrasy Danube. Balaton Geopark obnoví existující Návštěvnické centrum v Hegyestű a jeho turistické trasy budou, jako součást GeoTour, reprezentovat referenční bod pro interpretaci vulkanismu. Eisenwurzen Geopark vystaví inovativní interpretační body ve třech vesničkách, které budou určovat standard interpretace síly vody v kontextu geologické historie území. Geopark Papuk zpracuje inovativní interpretaci metamorfovaných hornin na lokalitě Zvečevo. NP Djerdap má v plánu vytvořit interpretační bod v lokalitě Tekija, malé vesničce na břehu řeky Dunaj v těsné blízkosti soutěsky Železná vrata.

Projekt spolufinancován fondy Evropské Unie (ERDF, IPA)                                       

www.interreg-danube.eu/danube-geotour

Zpt


- - -      - - -      - - -       Locations of visitors to this page

- - -

© Geopark Český ráj 2008-2011                                                                                                                                                                                                             česky | english